دسته بندی: همکاران

شرکت توس گستر

شرکت سرمايه‌گذاری توسعۀ شهری توس‌گستر به صورت شرکت سهامی عام تأسیس شده و طی شمارۀ ثبت 10921 مورخ 1375/4/16 در ادارۀ کل ثبت اسناد و

ادامه مطلب »

شرکت سپاد خراسان

درســال ۱۳۶۶ هجــری شمــسی، جمــعی از دلســوزان و خیراندیشــان ، بــه منــظور ایجاد پشتـــوانه بـرای ایثارگــران خراســـانی با تمرکــز بر فعالیت هـــای اقتصـــادی در محــور

ادامه مطلب »