ارتباط با مدیران شرکت:

 اسامی و تلفن  اعضاء هیئت مدیره و مدیران شرکت

نام و نام خانوادگی                          سمت                            تلفن

محمد صمیمی

رئیس هیئت مدیره

37657939

احمد بیرق شمشیر

نایب رئیس هیئت مدیره

….

هادی برجی

مدیر عامل

محمد جهانیان

عضو هيئت مديره

09151807860

غلامرضا اصغرزاده گلزار

عضو هیئت مدیره

….

محمد علی شبان زاده

عضو هیئت مدیره

09153149657

       علی مهاجرانی
      بازرس شرکت
37657939
     حمیدرضا ابراهیمی کیا
     مدیر اداری و پشتیبانی

     مسئول دفتر مدیرعامل

37657950

              محمد آذرنیواز
          مدیر امور سهام

37610046

           محمد صمیمی
        مدیر املاک و حقوقی

37638097

         سعید نیاززاده
       مدیر انبوه سازی
37657940
         محمد آذرنیوا

       مدیر آی تی

37657940
 
           نوید ضیایی

         کارشناس روابط عمومی

 
           وحید درجاتیانی

         مدیر مالی

 
     

 

همچنین ببینید