حضور فعال کارکنان وسهامداران نوید در راهیمایی 22بهمن

حضور فعال کارکنان وسهامداران شرکت نوید خراسان در راهپیمایی 22 بهمن ماه 

شرکت سرمایه گذاری ،ساختمانی وتوسعه نوید خراسان در سی چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و الاتبار،و بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) را گرامی داشته و یوم ا.. ۲۲ بهمن را که روز سرنوشت ساز در تاریخ ایران عزیز است بزرگ شمرده وبار دیگر عشق و ارادت خود را به آرمانهای اسلام و رهبری داهیانه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با حضورپر شورکارکنان و هزاران سهامدار ایثارگرنوید در استانهای خراسان و همگام باملت غیور وانقلابی ایران اسلامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن ابراز و یأس و ناامیدی را برای وابستگان به اجانب و دشمنان به ارمغان خواهند آورد. ویکباردیگر در پایداری از حریم ولایت ، ارادت قلبی و میثاق خود را با رهبری معظم انقلاب اسلامی به منصه ظهور خواهند رساند.

همچنین ببینید