برگزاری جلسه جهت جذب سرمایه گذار در اراضی 44 هکتاری

به گزارش روابط عمومی : روز گذشته  28 آبان 1399 در محل دفتر شرکت نوید آقای دکتر عمیق که سابقه ی در خشانی در زمینه سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های 12 استان مختلف را داشته اند در شرکت نوید حضور پیدا کردند و در این جلسه آقای دکتر آروین مدیرعامل شرکت نوید طرح ها و پیشنهاد های خود را جهت ساخت 1200 واحد مسکونی و همچنین ساخت مدرسه و مجتمع فرهنگی در اراضی 44 هکتاری ارائه کردند و در انتهای جلسه مقرر شد جهت پیگیری موضوع ،مدیریت های فنی واملاک  طرح ها و پیشنهاد های جلسه را پس از بررسی های بیشتر به صورت طرحی جامع برای تصویب به هیئت مدیره اعلام نمایند.

 

همچنین ببینید