جلسه اعضاء هیئت مدیره شرکت نوید اعتماد برگزار گردید

شرکت نوید اعتماد ، سهام گردانی شرکت نوید خراسان را انجام می دهد و وظیفه اصلی این شرکت متعادل نگهداشتن قیمت سهام نوید در بحث عرضه و تقاضا می باشد ، تا از تشکیل صف های خرید و فروش جلوگیری کرده و سهام نوید با روند مناسب افزایش قیمت داشته باشد . امروز سه شنبه 4 آذر ماه جلسه اعضاء شرکت و هیئت مدیره برگزار گردید .
در این جلسه موارد زیر بررسی گردید:
• عملکردها و دارایی های نوید اعتماد
• عملکرد های گذشته و حال شرکت
• بررسی میزان سود دهی
همچنین در این جلسه به سهامداران شرکت نوید توصیه گردید به حفظ و افزایش سهام و تعرفه خود با توجه به برنامه ها و چشم انداز و طرح های پیش رو اقدام نمایند و به زودی قیمت سهام و تعرفه زمین شرکت نوید افزایش چشمگیری خواهد داشت.

 

همچنین ببینید