جلسه طرح مشارکت در ساخت واحد های مسکونی در اراضی 44 هکتاری

روز گذشته مورخ 3 دی ماه 1399 جلسه طرح مشارکت در ساخت واحد های مسکونی در اراضی 44 هکتاری با سرمایه گذار شرکت پایه بلند سازان ابنیه خراسان شمالی با مدیریت آقای دکتر فرهادعمیق برگزار گردید.
حاضرین این جلسه مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری پایه بلند سازان ابنیه خراسان شمالی با مدیریت آقای دکتر فرهادعمیق و اعضاء محترم هیئت مدیره و مدیر عامل و مدیران فنی و املاک شرکت نوید خراسان بودند.
جلسه با تلاوت آیات نورانی قرآن کریم و یاد و خاطره شهداء مدافع حرم و شهید شوشتری آغاز شدسپس رئیس هیئت مدیره شرکت نوید خراسان و دیگر مدیران شرکت طرح ها و دیدگاه های خود را بیان کردند. سپس آقای دکتر عمیق تجربیات و توانمندی ها و سوابق گذشته خود را ارائه کرده و طرح هایی جهت ایجاد آورده های مالی و اقتصادی و همچنین برنامه های اجرایی برای ساخت و ساز با سبک معماری اسلامی برای تحول در منطقه و ارزش افزونی با رویکرد خدمت به سهامداران عزیز بیان کردند و مصوباتی در 4 بند به تصویب اعضاء هیئت مدیره ، بازرس محترم و سایر اعضاء رسید و همچنین با کلیات مشارکت و سرمایه گذاری شرکت پایه بلند سازان ابنیه خراسان شمالی با مدیریت آقای دکتر فرهادعمیق موافقت به عمل آمد .

همچنین ببینید