جلسه مدیرعامل و مدیران شرکت نوید با شهردار منطقه 2 جناب آقای دکتر فرقانی

همچنین ببینید