نقشه انتخاب قطعه زمین در طرح واگذاری اراضی 44 هکتاری نوید (به روز رسانی قطعات واگذار شده)

تعرفه داران گرامی

برای انتخاب قطعه زمین مورد نظر خود با استفاده از نقشه زیر با توجه به تعداد تعرفه یا گروه خود که در هر قطعه با رنگ قرمز مشخص شده است اقدام نمایید. مساحت هر زمین با رنگ آبی و شماره قطعه در دایره مشخص شده است. 

پس از انتخاب قطعه مورد نظر خود : 
1- در صورت انتخاب گروهی نسبت به تکمیل فرم گروه بندی و انتخاب قطعه گروهی اقدام نمایید.
2- در صورت انتخاب فردی نسبت به تکمیل  فرم انتخاب قطعه اشخاص اقدام نمایید.

 

 

تعرفه داران می‌توانند پس از تکمیل فرم ، از طریق فضای مجازی باشماره 09389491515 در پیام رسان های واتس اپ ، تلگرام و سروش ارسال نمایند.

همچنین ببینید