واگذاری تعداد محدودی از اراضی 44 هکتاری

سهامدارمحترم شرکت نوید باسلام احتراما این شرکت تصمیم به واگذاری چند قطعه زمین به صورت محدود با مشخصات ذیل را به صورت مزایده دارد :

  • قطعات 202 متری
  • کاربری مسکونی
  • تراکم متوسط 180 %
  • معابر دسترسی  9متری
  • سند 6 دانگ ملکی
  • سطح اشغال 60 %
  • ابعاد 7.5 در 27 متر
  •  واقع در بلوار خیام شمالی
  • به  قیمت پایه 912 میلیون تومان
  •  

متقاضیان می توانند در صورت تمایل به مدت یک هفته  با واریز مبلغ 50 میلیون تومان به شماره حساب 0116171639002 نزد بانک ملی به نام شرکت نوید خراسان در این مزایده شرکت نمایند.

همچنین ببینید