دیدار مدیران شرکت نوید خراسان با آقای مهندس شیرازی معاونت محترم شهرسازی شهرداری مشهد

به گزارش روابط عمومی روز دوشنبه مورخ 1402/3/1 در دیدار رئیس هیئت مدیره ، مدیر عامل و مدیر فنی شرکت با جناب آقای مهندس شیرازی (معاونت محترم شهر سازی شهرداری ) پیرامون تغییر کاربری اراضی ابراهیم آباد از باغ ویلا به انبارداری و صنعتی سبک بحث و تبادل نظرگردید .


در ادامه با ارائه نقشه و نظریات کارشناسی شده ی مدیران شرکت ، آقای شیرازی طرح را قابل قبول دانستنه و قول همکاری برای انجام این تغییرات را دادند. همچنین مدیرعامل شرکت نوید خاطرنشان نمودند این تغییر کاربری علاوه بر ایجاد ارزش افزونی برای منطقه ، باعث ایجاد اشتغال و رونق کسب و کار در منطقه خواهد گردید .
خاطر نشان می شود طرح موضوع تغییر کاربری اراضی در جلسه ای توسط جناب آقای صابری فر شهردار سابق مشهد و جناب آقای آذرنیوا پیشکسوت محترم پیشنهاد شده بود.

 

همچنین ببینید