انجام عملیات خاکریزی آیلند میانی و تسطیح پیاده روه های بولوار 35 متری نوید

با توجه به اقدامات انجام شده در بازگشایی بولوار 35 متری نوید تا صنوف توانا ، با آغاز خاک ریزی در آیلند میانی و تسطیح پیاده روهای دو طرف بولوار برای کاشت درخت و پرچین ، به زودی شاهد فضا سازی و درختکاری با چشم اندازی سبز در اراضی نوید خواهیم بود .

 

همچنین ببینید