راه اندازی و تجهیز دفتر کارگزاری در بلوار 35 متری نوید

با عنایت به توافق انجام شده با شهرداری مشهد برای تحصیل حریم در حدود 400 هکتار زمین در محدوده اراضی شرکت نوید  تا کرانه شمالی شهر مشهد  در امتداد مسیر های ابوطالب و خیام شمالی دفتر کارگزاری در ساختمان نوید 110 واقع در بلوار 35 متری نوید تجهیز و فعالیت خود را آغاز نمود.
در اولین روزهای شروع بکار واحد کارگزاری  با تمهیدات و تدابیر ویژه و ارزش سنجی در شناسائی املاک مرغوب برای سرمایه گذاری اثر بخش و بدون ریسک از سوی هیئت مدیره خرید یک قطعه زمین یک هکتاری در دستور کار قرار گرفت و  واحد کارگزاری با دعوت از مالک نسبت به تنظیم قرارداد و خرید زمین برای شرکت و تملک زمین اقدامات لازم را معمول داشت .
گزارش مصور تجهیز و آغاز بکار دفتر کارگزاری به شرح تصاویر تقدیم می گردد:

 

دفتر کارگزاری شرکت نوید خراسان
اولین قرار داد کارگزاری با حضور فروشنده