دسته بندی: سرمایه گذاری

بازدید اعضاء هیئت مدیره شرکت نوید خراسان ازپروژه های آماده سازی اراضی 44هکتاری نوید

اعضاء هیئت مدیره شرکت نوید خراسان صبح امروزبا حضوردر منطقه گردشگری سپادازپروژه های آماده سازی اراضی 44هکتاری نوید بازدید بعمل آوردند                                               . به گزارش روابط

ادامه مطلب »
مجتمع نوید

سرمایه گذاری در املاک

 1-واحد تجاری از مجتمع تجاری الماس شرق : واحد های تجاری متعلق به شرکت در مجتمع الماس شرق تعداد 6 باب با مساحت تقریبی 405مترمربع می باشد.   2-ساختمان مرکزی

ادامه مطلب »