آغاز فروش حق تقدم سهام شرکت نوید

سهامداران محترم شرکت نوید خراسان
با احترام ضمن تقدیر و تشکر از عزیزانی که در فرآیند افزایش سرمایه ، شرکت را همراهی نموده اند به استحضار می رساند فروش حق تقدم سهامداران محترمی که در افزایش سرمایه علیرغم اطلاع رسانی های متعدد شرکت از تاریخ 1402/10/23 الی 1403/02/23 مشارکت ننموده اند توسط شرکت به فروش می رسد.
لازم به ذکر است اولویت خرید حق تقدم با سهامدارانی می باشد که به صورت نقدی در فرآیند افزایش سرمایه ازتاریخ 1402/10/23 لغایت 1402/12/23 مشارکت داشته و اقدام به ثبت نام در صف خرید حق تقدم را نموده اند.

 

همچنین ببینید