ثبت مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت نوید خرسان

سهامداران محترم و نمایندگان معزز شرکت نوید خراسان سلام علیکم به استحضار میرساند در خصوص افزایش ۳۰۰ درصدی سهام در راستای خرید و سرمایه گذاری در زمین های کرانه شمالی شهر مشهد به استناد طرح توجیهی ارائه شده ، ثبت افزایش سرمایه شرکت نوید در مرحله دوم از آورده نقدی سهامداران به لطف خداوند صورت پذیرفته است. این امر با عنایت به مجوز افزایش سرمایه و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/04/21 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 496/500/000/000ریال به مبلغ966/500/000/000 ریال ( از محل آورده نقدی مبلغ 470/000/000/000 ریال ) انجام پذیرفته که در تاریخ 1403/03/13در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. امید است با تکمیل فرآیند افزایش سرمایه و سرمایه گذاری های پیش رو سهامداران محترم از سود و انتفا ع قابل توجهی برخوردار گردند ان شاءالله
با احترام فراوان حمیدرضاکوچه باغی
مدیرعامل شرکت نوید خراسان

همچنین ببینید